loading

LANA

Stichting LANA staat voor verbetering van de farmaceutische zorg door inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, scholing, onderzoek en innovatie van de patiëntenzorg.

Expertisenetwerk

Nieuwsbrieven

ACTUEEL

  • Dinsdag 13 februari (12.30 – 13.00 uur): lunchbyte door prof. dr. Martin Henman (Dublin) over “good drug use for people with impaired cognition (intellectual disability and dementia)”.
  • Dïnsdag 19 maart (12.30 – 13.00 uur): lunchbyte door Jorinde Oostenbroek-Bisschop, tandarts in Wassenaar en tevens verbonden aan het Centrum bijzondere tandheelkunde LUMC, over het effect van geneesmiddelen op het gebit.
  • Donderdag 21 maart, 14.00 – 15.00 uur: online LANA deelnemersvergadering. Op de agenda o.a.: bestuurszaken, financiële aspecten van het deelnemerschap, scholing, lunchbytes en de stand van zaken bij de werkgroepen en het praktijkonderzoek.
  • Donderdag 18 april (19.15 – 21.45 uur): online nascholing, georganiseerd en verzorgd door onze zusterorganisatie in het noorden, ANNA. Onderwerp: het afbouwen van psychofarmaca.
  • Voor een uitnodiging voor de lunchbytes en nascholingen: stuur een mail naar: info@lananet.nl 
  • Methadon voor subcutane toediening: als beschikbaarheid een probleem is, neem dan contact op met Nachtapotheek de Limes (23 – 8 uur, 071-5665019) dan wel de Alrijne apotheek (8 -23 uur, 071-5828990). Beide in het Alrijne ziekenhuis, locatie Leiderdorp. Er moet wel een geldig recept overhandigd worden.