loading

LANA

Stichting LANA staat voor verbetering van de farmaceutische zorg door inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, scholing, onderzoek en innovatie van de patiëntenzorg.

Expertisenetwerk

Nieuwsbrieven

ACTUEEL

  • Dinsdagmiddag 14 november: laatste lunchbyte van dit jaar: Dennis Mook over ELAN: een database die veelomvattende data met prescriptiegegevens kan combineren”.
  • Donderdagavond 30 november: LANA organiseert een digitaal nascholingssymposium, bestemd voor alle academische netwerken. Voor de uitnodiging: raadpleeg deze link: Uitnodiging nascholing farmacogenetica
  • LANA is de winnaar van  de KNMP-zorginnovatieprijs 2023! De werkgroep oncologie heeft het project “Samen voor de oncologische patient” ingediend. Op 14 maart is de prijs uitgereikt: Apothekers uit Leiden winnen KNMP Innovatieprijs
  • Voor de lunchbytes en nascholingen: raadpleeg de agenda, of stuur een mail naar: info@lananet.nl 
  • Methadon voor subcutane toediening: als beschikbaarheid een probleem is, neem dan contact op met Nachtapotheek de Limes (23 – 8 uur, 071-5665019) dan wel de Alrijne apotheek (8 -23 uur, 071-5828990). Beide in het Alrijne ziekenhuis, locatie Leiderdorp. Er moet wel een geldig recept overhandigd worden.