loading

Apothekersassistenten

In de regio Leiden leveren veel apotheken een bijdrage aan de opleiding van apothekersassistenten. Dat kan via de beroepsopleidende leerweg (BOL), waarbij de school een grote rol bij de opleiding heeft, en via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren, waarbij het leren in de praktijk een grotere nadruk krijgt.

Regionaal is MBO-Rijnland het belangrijkste opleidingsinstituut voor apothekersassistenten. Vanuit de opleiding worden leerlingen geplaatst in stage-apotheken. Apothekers spelen een rol bij de werving van studenten voor de assistentenopleiding, en vervullen ook een rol bij de opleiding, als stagebegeleider of bij het onderwijs.

LANA kan bij vragen desgewenst contact leggen met MBO-Rijnland. Neem daarvoor contact op met de liaison-apotheker, Leen Nelemans, info@lananet.nl. Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met een apotheker van MBO-Rijnland: Joan van Esch, jesch@mborijnland.nl