loading

Criteria

LANA stimuleert onderzoek, met name farmaceutisch praktijkonderzoek. LANA kan dit zelf organiseren, of daaraan deelnemen. Dit laatste doen we door ons netwerk in te zetten. Niet ieder onderzoek leent zich echter voor uitvoering of ondersteuning door LANA. Van belang is dat tevoren duidelijk is wie het eigenaarschap van het onderzoek heeft.

Het bestuur heeft criteria vastgesteld om te beslissen of LANA deelneemt aan een onderzoek. Deze criteria zijn:

  • Innovatief
  • Bevorderen FPZ voor individuele patiënt
  • Bevorderen ketenzorg
  • Interessant voor alle partijen
  • Farmaceutisch praktijk onderzoek in de 1e en 2e lijn
  • Onderzoek binnen stages, stage  project, bijvak, promotie
  • Nascholing voor apothekers en studenten Farmacie
  • Quick win
  • Subsidiabel

Daarbij moet aangetekend worden dat het meestal niet haalbaar is om aan alle criteria tegelijk tegemoet te komen.

Vragen over participatie aan onderzoek kunt u stellen aan de secretaris van het bestuur, dr. Annemieke Floor, secretaris@lananet.nl of aan de liasonapotheker, Leen Nelemans, info@lananet.nl