loading

Doel

Het doel van LANA, volgens de statuten, is:

Het bevorderen van inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg.

De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

a. het (doen) verrichten van wetenschappelijk farmaceutisch
praktijkonderzoek;

b. het leveren van een bijdrage aan onderwijs in de masteropleiding
farmacie zoals deze opleiding wordt verzorgd door het LUMC;

c. het leveren van een bijdrage aan (niet-universitaire) opleiding en nascholing
in de regio;

d. het initiëren, faciliteren en ondersteunen van de implementatie van farmaceutische zorginnovatieprojecten in de regio.