loading

Expertisenetwerk

LANA is een netwerk voor en door apothekers. Zonder inbreng van de deelnemers kunnen we niet bestaan. We vragen aan iedere deelnemer om zich in te zetten voor LANA, en een bijdrage te leveren aan onderwijs, onderzoek of scholing. Dat kan op allerlei manieren, van het beschikbaar stellen van stageplekkken, betrokkenheid bij de masteropleiding farmacie tot het deelnemen aan farmaceutisch praktijkonderzoek. LANA brengt dat in kaart, zodat we weten waar expertise aanwezig is.

LANA heeft als doel om apothekers bij elkaar te brengen. Er is in de regio veel expertise aanwezig, waarvan we samen kunnen profiteren. Als je een interessant project of initiatief hebt: deel het met ons. Misschien kun je collega’s enthousiasmeren.

Als je wilt weten waar collega’s zich mee bezighouden, of waar je bepaalde expertise zou kunnen vinden, vraag het aan LANA! Kennis is dichterbij dan je denkt.

LANA onderhoudt ook contacten met de andere academische netwerken van apothekers in Nederland. We wisselen kennis uit, organiseren gezamenlijke nascholing en ondersteunen elkaar bij  het uitvoeren van farmaceutisch praktijkonderzoek. Meer over de rol van academische netwerken en het belang om daarbij aan te sluiten: SIR Nieuwsbrief Special over de academische netwerken van apothekers

Voor het melden van initiatieven en vragen over expertise en projecten: neem contact op met Leen Nelemans, liaisonapotheker: info@lananet.nl