loading

Farmacogenetica

LANA heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de implementatie van farmacogenetica. Speerpunt op dit moment is de genotypering van gebruikers van P2Y12-remmers. De meest toegepaste en voordeligste vertegenwoordiger van deze groep, clopidogrel, is alleen effectief als deze in het lichaam kan worden omgezet in een actieve metaboliet. Er zijn echter patiënten die door een genetische variatie niet of minder goed in staat zijn clopidogrel om te zetten. Deze patiënten krijgen dus geen effectieve behandeling. Anderzijds is het ook niet gewenst om patiënten onnodig te behandelen met een duurder en minder uitgebreid onderzocht middel.

Het doel dat de werkgroep nu primair voor ogen staat is: ervoor zorgen dat iedere patiënt die een P2Y12-remmer nodig heeft, optimaal wordt behandeld: goedkoop als het kan, duur als het moet. Daarvoor zou van al deze patiënten de activiteit van het CYP2C19-gen bepaald moeten worden. Als dat in het ziekenhuis nog niet gebeurd is, kan dat ook op eenvoudige wijze met een Point-of-care test in de openbare apotheek.

Als openbaar apothekers deze zorg kunnen verlenen, worden patiënten niet blootgesteld aan het risico van een ineffectieve behandeling, terwijl de kosten in de hand worden gehouden.

De werkgroep heeft uitgezocht of het mogelijk is dit daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren. Poliklinisch apotheker Amar Levens heeft een onderzoek uitgezet in het kader van zijn promotietraject. Een groot aantal openbaar apothekers heeft geparticipeerd in het onderzoek door de bepalingen in de apotheek uit te voeren. Daarmee heeft de werkgroep aangetoond dat deze geavanceerde zorg zinvol en uitvoerbaar is.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Jesse Swen, ziekenhuisapotheker, j.j.swen@lumc.nl of Amar Levens, poliklinisch apotheker, a.d.levens@lumc.nl. U kunt ook contact opnemen met de liaisonapotheker van LANA, Leen Nelemans: info@lananet.nl

Om een farmacogenetische test te aan te vragen bij het LUMC heeft de werkgroep een handleiding opgesteld:

Farmacogenetica instructie openbare apotheek

Het aanvraagformulier dat u hiervoor nodig hebt, vindt u hieronder:

PGx aanvraagformulier 2022