loading

FTO-aanbod

Regelmatig organiseert LANA nascholing. Er is kennis aanwezig over diverse onderzoeken op farmaceutisch terrein. Soms zijn dit onderwerpen die ook interessant zijn voor een FTO.

Een concreet voorbeeld daarvan is de nascholing over antibiotica en allergie. LANA biedt u de mogelijkheid om de materialen te gebruiken voor uw FTO. Neem daarvoor contact op met de liaisonapotheker, Leen Nelemans: info@lananet.nl.

Hij kan u ook doorverwijzen naar anderen in de regio die materiaal voor een FTO ontwikkelen. Zo is in het verleden een pilotprogramma voor het FTO uitgezet over seksuele bijwerkingen.

Geïnteresseerd? LANA kan u verder op weg helpen!

FTO Medicijnresten uit Water

Het FTO ‘Medicijnresten uit Water’ biedt apothekers en huisartsen inzicht in wat zij kunnen doen om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen.

De FTO-special, die geheel kosteloos wordt aangeboden, geeft informatie over de landelijke ketenaanpak en de situatie in de eigen regio omtrent medicijnresten in het water. Hoe ziet de medicijnketen er in de praktijk uit? Wat werkt nu goed en wat zou goed kunnen gaan werken? Tegen welke problemen loopt het waterschap of drinkwaterbedrijf aan? Wat kunnen apothekers en huisartsen doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen? Gastsprekers behandelen deze vragen tijdens het FTO.

Vanwege de coronacrisis is er in 2020 ook een digitale variant voor dit FTO met gastsprekers ontwikkeld. Zolang het nog niet mogelijk is om fysiek samen te komen, kan deze online variant worden aangevraagd die alle deelnemers vanuit huis (of praktijk) kunnen volgen.

Apothekers die een gastspreker van het waterschap of drinkwaterbedrijf willen uitnodigen voor hun FTO kunnen contact opnemen met Esther Welling, coördinator voor het FTO ‘Medicijnresten uit water’. Zij kunnen een e-mail sturen met een voorkeursdatum en het aantal deelnemers aan het FTO naar FTOmedicijnresten@van-waarde.com. Telefonisch contact opnemen kan via 06-22450044.

De FTO ‘Medicijnresten uit water’ is een tijdelijke aanvulling op de reguliere FTO-module Geneesmiddelen en milieu. Deze module blijft gewoon beschikbaar.