loading

Medicatie-overdracht

Medicatieoverdracht is een belangrijk aandachtspunt voor apothekers, zowel tussen apothekers in de eerste en de tweede lijn, als met andere zorgverleners (huisartsen, specialisten, thuiszorg).

Er zijn veel instanties die zich hiermee bezighouden. Het ministerie van VWS heeft een versnellingsprogramma gelanceerd, VIPP farmacie. Dit moet digitale medicatieoverdracht en veiliger patiëntenzorg mogelijk maken.

Voor de openbare apotheken ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de VER. De apotheken in de ziekenhuizen vallen onder de MSZ (Medisch-specialistische zorg) en volgen hun eigen traject.

LANA is de instantie die het contact tussen beide soorten apotheken in de regio wil onderhouden, en ziet daarin een rol voor zichzelf weggelegd. Als netwerk is LANA beschikbaar om de verschillende soorten apotheken met elkaar te verbinden.

Het Stichtingsbestuur wil stimulerend bezig zijn op het gebied van medicatieoverdracht. Die rol is aan LANA toebedeeld vanuit haar ontstaansgeschiedenis. Een werkgroep van LANA houdt zich bezig met het actualiseren van het al bestaande regionaal protocol voor medicatieoverdracht. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het LUMC, het Alrijne ziekenhuis en de regionale openbaar apothekers, verenigd in de VER.

Voor vragen over dit dossier en de stand van zaken: neem contact op met de liaison-apotheker van het LANA, Leen Nelemans: info@lananet.nl