loading

Parkinson

De apothekers in de regio willen de expertise op het gebied van Parkinson behouden.

SIR organiseert een toetsgroep Parkinson voor apothekers. Hierin bespreekt u farmacotherapeutische casuïstiek uit de praktijk met een vaste groep collega’s. Caroline van de Steeg zorgt als gespreksleider voor de gewenste structuur van de discussie. Ziekenhuisapotheker Clementine Stuijt vult de discussie aan met haar expertise.

Kijk voor meer informatie op de SIR-website: https://sirstevenshof.nl

Voor vragen of interesse voor deze toetsgroep kunt u contact opnemen met Caroline van de Steeg (SIR): c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

Bij de LANA-deelnemers leeft de wens om inhoudelijke regionale afspraken te maken. Daarmee willen we geprotocolleerde zorg voor mensen met Parkinson organiseren. Met dat doel is een groep enthousiaste apothekers bij elkaar gekomen, samen met neurologen en Parkinsonverpleegkundigen uit het Alrijne ziekenhuis en het LUMC. We willen afspraken maken over het wisselen van medicatie (ook bij leveringsproblemen), het uitvoeren van medicatiebeoordelingen en de uitwisseling van een actueel medicatieoverzicht. We willen ook nascholing organiseren om de kennis over Parkinson onder de apothekers in de regio te verbeteren. Tot slot streven we naar een betere integratie van de Parkinsonzorg in de eerste lijn, in samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Ook Knooppunt Ketenzorg zou daarbij een rol kunnen spelen. Het uiteindelijke doel van deze inspanningen is om te komen tot een declarabele prestatie ParkinsonZorg. 

Contactpersoon voor deze werkgroep is Anke Bakker-van der Salm, apotheker in de DagNacht apotheek,  a.van.der.salm@samenwerkendeapotheken.nl 

Nieuws:  de neurologen in het Alrijne ziekenhuis controleren gericht op vitamine B-deficiëntie bij Parkinson patiënten. Indien nodig sturen zij een recept naar de apotheek van de patiënt voor vitamine B complex forte. Het is belangrijk dat de tabletten vitamine B12 bevatten.

Onze zusterorganisatie ANNA heeft bij haar Kick-off symposium aandacht besteed aan de ziekte van Parkinson. In onderstaande link een illustratieve film van neuroloog Bas Bloem, waarin pakkend wordt uitgelegd wat de ziekte van Parkinson inhoudt. Heel goed bruikbaar voor een werkbespreking of FTO!

https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU&t=17s