loading

Samenwerking

LANA werkt nauw samen met de initiële oprichters: de VER, het LUMC en het SIR. Daarbij waken we ervoor om dingen dubbel te doen of in elkaars belangen te treden.

Door deze samenwerking is LANA goed op de hoogte van ontwikkelingen in wetenschap, scholing, onderwijs en farmaceutisch praktijkonderzoek. Deze geledingen zijn allemaal vertegenwoordigd in het bestuur. De inbreng van de studenten farmacie wordt verzorgd door de studentvertegenwoordiger vanuit de Masteropleiding Farmacie van het LUMC.

LANA onderhoudt contacten met de beroepsorganisatie van apothekers KNMP, de opleiding voor apothekersassistenten, overige eerstelijnswerkers via Knooppunt Ketenzorg en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Daarnaast heeft LANA ook contacten met andere academische farmaceutische netwerken in Nederland, zoals in Noord-Nederland (ANNA), Amsterdam (Saphia), Utrecht (UPPER), Rotterdam (RANA) en Nijmegen.

Lees meer over de rol van academische netwerken en het belang om daarbij aan te sluiten: SIR Nieuwsbrief Special over de academische netwerken van apothekers