loading

Wat is LANA?

LANA staat voor Stichting Leids Academisch Netwerk Apothekers. Na een aanloopfase van enkele jaren is LANA officieel opgericht op 9 maart 2020.

In de regio is er behoefte aan contact en uitwisseling tussen de openbaar apothekers, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers. Die contacten waren er wel in het verleden, maar verdwenen door het wegvallen van allerlei overlegstructuren.

Dit gemis is opgemerkt door een aantal apothekers, en daaruit is LANA voortgekomen. De drie pijlers bij de oprichting waren: de VER (Vereniging Eerstelijnsapothekers Rijnland), het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en het LUMC (Klinische Farmacie en Technologie, Poli Apotheek en Masteropleiding Farmacie).

Inmiddels zijn er apothekers uit diverse geledingen deelnemer: openbaar apothekers, poliklinische apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers werkzaam in onderwijs en onderzoek.

LANA verzorgt voor de deelnemers minimaal 2x per jaar nascholing (zo mogelijk geaccrediteerd). Daarnaast worden de deelnemers geïnformeerd over ontwikkelingen in het farmaceutisch domein in de regio door deelnemersbijeenkomsten en nieuwsbrieven.


LANA is Leids, en richt zich op de regio Leiden: globaal het adherentiegebied van het LUMC en het Alrijne ziekenhuis, en de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Overigens zonder andere apothekers bij voorbaat uit te sluiten.

LANA is Academisch, en richt zich op kennisontwikkeling. Apothekers behoren immers levenslang te leren, en het bevorderen van de farmacie (het doel dat de KNMP nastreeft) kan alleen als apothekers blijven innoveren en zich ontwikkelen.

LANA is een Netwerk, en richt zich op inspirerende samenwerking tussen collega-apothekers. Dat gebeurt door initiatieven met elkaar te delen, van elkaars kennis en kunde te profiteren en zo elkaar te verbeteren. Dat LANA een netwerk is, betekent ook dat LANA graag apothekers bij elkaar brengt en met elkaar verbindt. LANA is er niet om eigen belangen na te streven. En alle deelnemers worden geacht om een inhoudelijke bijdrage aan LANA te leveren.

LANA is er voor Apothekers. Dat is een duidelijke afbakening, die het mogelijk maakt om te focussen op farmaceutische zaken. Daarmee wordt ook een helder onderscheid gemaakt met organisaties op medisch of commercieel terrein.

LANA is een Stichting. Er worden geen commerciële maar uitsluitend ideële doelen nagestreefd. LANA heeft geen winstoogmerk. De inkomsten zijn voornamelijk afkomstig van de bijdragen van de deelnemers.


Apothekers die zich hierdoor aangesproken voelen, kunnen zich opgeven als deelnemer. Kijk op de contactpagina voor de deelnemersovereenkomst.


Disclaimer: afbeeldingen op de site zijn geplaatst met toestemming van de betrokkenen, of afkomstig van rechtenvrije sites als www.unsplash.com of www.freepik.com.